Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 5ης ενότητας:΄΄Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους΄΄ κεφ. 23-27΄΄Δημιουργός: Γιάννης Σουδίας http://anoixtosxoleio.weebly.com/Δημιουργός: Γιάννης Σουδίας http://anoixtosxoleio.weebly.com/Δημιουργός: Γιάννης Σουδίας http://anoixtosxoleio.weebly.com/Δημιουργός: Θεόδωρος Αρβανιτίδης http://atheo.gr/


βίντεο:

παρουσιάσεις:
κεφ. 24 εικονομαχία from atavar

Δημιουργός: Πέτρος Σαμούχος http://samouchos.weebly.com/


Δημιουργός: Γιάννης Σουδίας http://anoixtosxoleio.weebly.com/

Δημιουργός: Θεόδωρος Αρβανιτίδης http://atheo.gr/
Δημιουργός: Γιάννης Σουδίας http://anoixtosxoleio.weebly.com/

Βυζαντινός στρατός
Δημιουργός: Γιάννης Σουδίας http://anoixtosxoleio.weebly.com/

View more presentations or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου