Μαθήματα 2014 - 2015


34η εβδομάδα 8/6/15 - 12/6/15

Τετάρτη, 10 - 6 - 2015
Γλώσσα: 
17.
 • ΤΕΛΟΣ
Μαθηματικά: 
Επανάληψη: κλάσματα

 • ΤΕΛΟΣ

(Ό,τι δε θυμάστε μπορείτε να το διαβάσετε από εδώ: 

Ιστορία:
 7.41.  Η παιδεία στο Βυζάντιο
 • Το μάθημα στις σελ. 125 - 127
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Τρίτη, 9 - 6 - 2015
Γλώσσα: 
17.4.  Ταξίδι στο διάστημα
 • Άσκηση 5, σελ. 64, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Επανάληψη: κλάσματα

 • Εργασία. Να κάνετε στο μπλε τετράδιο τις παρακάτω πράξεις:
2+3/4=                         2και1/3 + 1και 3/5= 

4/5-2/6=                        6-3/8=

3/6 Χ 4/7=                     3 Χ 3/8=

2/3 : 2/5=                       5 : 1/6= 

(Ό,τι δε θυμάστε μπορείτε να το διαβάσετε από εδώ: 

Ιστορία:
 7.40.  Η βυζαντινή τέχνη
 • Το μάθημα στις σελ. 123 - 124
 • Άσκηση 4, σελ. 50, τετράδιο εργασιών
Δευτέρα, 8 - 6 - 2015
Γλώσσα: 
17.4.  Ταξίδι στο διάστημα
 • Γραμματική αναγνώριση της πρότασης: ΄΄ Η πορεία του ρυθμίζεται εντελώς αυτόματα΄΄
Μαθηματικά: 
Επανάληψη: κλάσματα
 • Εργασία 1: Βάλε τις παρακάτω κλασματικές μονάδες από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη:

1/6, 1/2, 1/8, 1/20

 • Εργασία 2: Να βρείτε πόσο είναι τα:

4/5 του 100,  2/3  της ώρας

 • Εργασία 3: Κάνε τα κλάσματα μεικτούς και αντίστροφα:

14/3= , 23/8= , 3και 2/6=,  5και 4/8=

 • Εργασία 4: Γράψε 4 ισοδύναμα κλάσματα του 4/5

 • Εργασία 5: Κάνε τα κλάσματα ανάγωγα:

32/48= ,  8/40= 

(Ό,τι δε θυμάστε μπορείτε να το διαβάσετε από εδώ: 

Ιστορία:
 7.39.  Η γυναίκα στη Βυζαντινή κοινωνία
 • Το μάθημα στις σελ. 120 - 122
 • Άσκηση 1, σελ. 49, τετράδιο εργασιών

Καλή εβδομάδα!

33η εβδομάδα 1/6/15 - 5/6/15

Παρασκευή, 5 - 6 - 2015

Μαθηματικά: 
9.  Επαναληπτικό 9
 • Εργασία στ, σελ. 29, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.
 • ΤΕΛΟΣ
Γεωγραφία:
4.
 • ΤΕΛΟΣ

Από Δευτέρα θα έχετε μαζί σας κάθε μέρα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία

Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 4 - 6 - 2015
Γλώσσα: 
17.3.  Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
 • Ασκήσεις 3 και 4, σελ. 86, βιβλίο
Μαθηματικά: 
9.54.  Προβλήματα γεωμετρίας (β)
 • Ασκήσεις 1, 2 και 3 (θα κάνετε ένα σχήμα), σελ. 25, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 7.38.  Η διπλωματία των Βυζαντινών
 • Το μάθημα στις σελ. 117 - 119
 • Τις ασκήσεις τις κάναμε
Γεωγραφία:
4.47.  Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες
 • Το μάθημα στις σελ. 153 - 155
 • Άσκηση 2, σελ. 66, τετράδιο εργασιώνΤετάρτη, 3 - 6 - 2015
Γλώσσα: 
17.2.  Τι βλέπουμε από το διάστημα
 • Γραμματική αναγνώριση της πρότασης: ΄΄ Μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα από το διάστημα΄΄
Ιστορία:
 7.37.  Η βυζαντινή Κύπρος
 • Το μάθημα στις σελ. 115 - 116
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Γεωγραφία:
4. 46.  Ο ελληνισμός της διασποράς
 • Το μάθημα στις σελ. 150 - 152
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 65, τετράδιο εργασιών

Τρίτη, 2 - 6 - 2015
Γλώσσα: 
17.1.  Ο άνθρωπος στο διάστημα
 • Εργασία 1, σελ. 61, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
9.53.  Ο κύκλος
 • Εργασία β, σελ. 22, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.7.  Τριβή - επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;
 • Το μάθημα στις σελίδες 184-187
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε

Καλή εβδομάδα!

Δευτέρα, 1 - 6 - 2015

Αγίου Πνεύματος


32η εβδομάδα 25/5/15 - 29/5/15

Παρασκευή, 29 - 5 - 2015

Μαθηματικά: 
9.52.  Προβλήματα με συμμιγείς
 • Τις ασκήσεις τις κάναμε
Φυσική: 
9.6.  Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή
 • Το μάθημα στις σελίδες 180-183
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε
Γεωγραφία:
3. 45.  Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον
 • Το μάθημα στις σελ. 147 - 149
 • Εργασία: Τι αισθάνομαι για την Κύπρο, και γιατί;
 • Επανάληψη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Ελλάδας
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
4.4.  Τι έμαθα ως τώρα
 • ΤΕΛΟΣ

Καλό τριήμερο!


Πέμπτη, 28 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.3.  Και τα παιδιά αθλούνται...
 • Άσκηση 6, σελ. 54, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
9.51.  Μονάδες μέτρησης χρόνου – Μετατροπές
 • Εργασίες β και γ, σελ. 18, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στα κεφάλαια 33-36
Γεωγραφία:
3. 44.  Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον
 • Το μάθημα στις σελ. 144 - 146
 • Εργασία 1, σελ. 63, εθελοντικά, τετράδιο εργασιών
 • Εργασία 3, σελ. 63, τετράδιο εργασιών
 • Επανάληψη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Ελλάδας
Τετάρτη, 27 - 5 - 2015

Συνέλευση και εκλογές των δασκάλων του Ν. Ηρακλείου

Τρίτη, 26 - 5 - 2015

Ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας

Δευτέρα, 25 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.3.  Και τα παιδιά αθλούνται...
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 67
 • Ορθογραφία τη μιάμιση σειρά στο τέλος ΄΄Ο Γκοφρουά... εμείς΄΄
 • Πολύ καλά τη γραμματική: Τοπικά-ποσοτικά επιρρήματα, προσωπικές αντωνυμίες, παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
 • Εργασία 6, σελ. 72, βιβλίο
 • Εργασία 9, σελ. 73, βιβλίο
 • Γραμματική αναγνώριση: ΄΄Ε, παιδιά!΄΄ φώναξε ο Αλσέστ απ΄ το τέρμα του.΄΄
Μαθηματικά: 
8. Επαναληπτικό 8
 • Εργασίες ε και ζ, σελ. 17, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.6.  Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή
 • Το μάθημα στις σελίδες 180-183
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε

Καλή εβδομάδα!

31η εβδομάδα 18/5/15 - 22/5/15

Παρασκευή, 22 - 5 - 2015

Μαθηματικά: 
8.49.  Σύνθετα προβλήματα - Συνδυάζοντας  πληροφορίες (β)
 • Εργασία ε, σελ. 13, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.5.  Η τριβή - μια σημαντική δύναμη
 • Το μάθημα στις σελίδες 177-179
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε
Γεωγραφία:
3. 44.  Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον
 • Το μάθημα στις σελ. 144 - 146
 • Εργασία 1, σελ. 63, εθελοντικά, τετράδιο εργασιών
 • Εργασία 3, σελ. 63, τετράδιο εργασιών
 • Επανάληψη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Ελλάδας
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
4.3.  Ο ενεργός πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα
 • Το μάθημα στη σελίδα 85

Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 21 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.2.  Σύγχρονος αθλητισμός 
 • Εργασία 4 στη σελίδα 53, τετράδιο εργασιών
 • Εργασία στη σελίδα 55, τετράδιο εργασιών
 • Γραμματική αναγνώριση της πρότασης: ΄΄ Πώς νιώθεις που τερμάτισες πρώτος;΄΄
Μαθηματικά: 
8.47.  Σύνθετα προβλήματα - Συνδυάζοντας  πληροφορίες (α)
 • Εργασία ε, σελ. 9, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της 6ης ενότητας, την άλλη Πέμπτη θα γράψουμε επαναληπτικό στα κεφάλαια 33-36
Γεωγραφία:
3. 43.  Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το μάθημα στις σελ. 140 - 142
 • Εργασία 2, σελ. 61, τετράδιο εργασιών
 • Επανάληψη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της ΕλλάδαςΤετάρτη, 20 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.2.  Σύγχρονος αθλητισμός 
 • Ανάγνωση τη σελίδα 62
 • Ορθογραφία τις 2 τελευταίες σειρές στη σελ. 63 ( Λίγα χρόνια ... μπλοκ)
 • Πολύ καλά τη γραμματική
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση στη σελίδα 66
 • Γραμματική αναγνώριση της πρότασης: ΄΄ Ήταν ο τρίτος μαραθώνιος στη ζωή του Αμπέμπε Μπικίλα΄΄
Ιστορία:
 6.36.  Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
 • Το μάθημα στις σελ. 110 - 113
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 47, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
3. 42.  Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το μάθημα στις σελ. 137 - 139
 • Να βρείτε τις πρωτεύουσες των χωρών της ΕΕ στη σελ. 137
 • Επανάληψη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της ΕλλάδαςΤρίτη, 19 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
 • Γραμματική αναγνώριση: ΄΄Κανένας δεν τον βοήθησε. Η νίκη ήταν όλη δική του.΄΄
Μαθηματικά: 
8.47.  Σύνθετα προβλήματα – Συνδυάζοντας  πληροφορίες (α)
 • Εργασία ε, σελ. 9, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.4.  Πώς μετράμε τη δύναμη
 • Το μάθημα στις σελίδες 174-176
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε
Δευτέρα, 18 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
 • Εργασία 1, σελ. 49-51, τετράδιο εργασιών
 • Γραμματική αναγνώριση: ΄΄- Κουράγιο! Κουράγιο! Λίγο ακόμα! τον παρότρυνε ο κόσμος παραληρώντας.΄΄
Μαθηματικά: 
8.47.  Σύνθετα προβλήματα – Συνδυάζοντας  πληροφορίες (α)
 • Δεν θα έχετε κάτι για το σπίτι
Φυσική: 
9.4.  Πώς μετράμε τη δύναμη
 • Το μάθημα στις σελίδες 174-176
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε

Καλή εβδομάδα!


30η εβδομάδα 11/5/15 - 15/5/15

Παρασκευή, 15 - 5 - 2015

Μαθηματικά: 
8.1.  Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα
 • Εργασίες γ και δ, σελ. 7, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.4.  Πώς μετράμε τη δύναμη
 • Το μάθημα στις σελίδες 174-176
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε
Γεωγραφία:
3. 41.  Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
 • Το μάθημα στις σελ. 133 - 136
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 59, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
4.2.  Οι αποφάσεις στον Δήμο
 • Το μάθημα στις σελίδες 83-84

Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 14 - 5 - 2015

Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Τετάρτη, 13 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
16.1.  Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα
 • Ανάγνωση τη σελίδα 58
 • Ορθογραφία τις 2 σειρές στη σελ. 58 ( Η αφορμή ... ένας ξένος)
 • Πολύ καλά τις αντωνυμίες
 • Όσοι έλειπαν να κάνουν τις ασκήσεις του μαθήματος
 • Γραμματική αναγνώριση της πρότασης: ΄΄ Μου αρέσει πολύ η ιππασία΄΄
Ιστορία:
 6.35.  Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
 • Το μάθημα στις σελ. 107 - 109
 • Άσκηση 1, σελ. 46, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
3. 40.  Οι υπηρεσίες στην  Ελλάδα
 • Το μάθημα στις σελ. 130 - 132
 • Άσκηση 1, σελ. 58, τετράδιο εργασιών
 • Τους νομούς και τις πρωτεύουσες των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους
Θρησκευτικά:

 ΤΕΛΟΣΤρίτη, 12 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
15. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την ενότητα
Μαθηματικά: 
7. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό
Φυσική: 
9.3.  Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση
 • Το μάθημα στις σελίδες 169-173
 •  Τις ασκήσεις τις κάναμε
Δευτέρα, 11 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
15.3.  Προγράμματα τηλεόρασης 
 • Ορθογραφία το τελευταίο κομμάτι στη σελ. 49 (Έτος παραγωγής ... της γης)
 • Πολύ καλά τη γραμματική, σελ. 51, 53
 • Να ολοκληρώσετε την εργασία 4, σελ. 53
Μαθηματικά: 
7. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη και αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό
Φυσική: 
9.2.  Οι δυνάμεις
 • Το μάθημα στις σελίδες 164-168
 •  Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 168

Καλή εβδομάδα!

29η εβδομάδα 4/5/15 - 8/5/15

Παρασκευή, 8 - 5 - 2015

Μαθηματικά: 
7. Επαναληπτικό
 • Άσκηση 3, σελ. 119, βιβλίο
 • Εργασία ε, σελ. 43, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
9.1.  Η ταχύτητα
 • Το μάθημα στις σελίδες 162-163
 •  Άσκηση 3, σελ. 163
Γεωγραφία:
3. 39.  Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα
 • Το μάθημα στις σελ. 127 - 129
 • Άσκηση 3, σελ. 56, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
4.1.  Ερευνώ - σκέφτομαι - αποφασίζω
 • Το μάθημα στις σελίδες 78-82

Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 7 - 5 - 2015

Σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου

Τετάρτη, 6 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
15.2.  Τηλεόραση και διαφήμιση
 • Εργασία 4, σελ. 39, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6.34.  Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
 • Το μάθημα στις σελ. 104 - 106
 • Άσκηση 4, σελ. 45, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
3. 38.  Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος  της  Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 124 - 126
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 54, τετράδιο εργασιών
 • Τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Πελοποννήσου
Θρησκευτικά:
 6. 4. Ο Απόστολος Πέτρος
 • Το μάθημα στις σελίδες 123-125
 • Άσκηση 3, σελ. 125
Τρίτη, 5 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
15.2.  Τηλεόραση και διαφήμιση 
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 42
 • Ορθογραφία τις 2,5  σειρές στη μέση περίπου (...Σε μια διαφήμιση ... μας κοροϊδεύουν) σελ. 42
 • Πολύ καλά τη γραμματική (Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο, Ευθύς και πλάγιος λόγος, -ήστε, ίστε, είτε)
 • Άσκηση 7, σελ. 46, βιβλίο
Μαθηματικά: 
7.44.  Καθετότητα, ύψη τριγώνου
 • Εργασία ε, σελ. 39, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
8.6.  Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία
 • Το μάθημα στις σελίδες 158-160
 •  Ασκήσεις δεν θα έχετε
Δευτέρα, 4 - 5 - 2015
Γλώσσα: 
15.1.  Τηλεόραση: Τα θετικά ... και τα αρνητικά 
 • Εργασία 2, σελ. 37, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
7.43.  Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
 • Εργασία ε, σελ. 37, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
8.5.  Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας
 • Το μάθημα στις σελίδες 155-157
 •  Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 157
 • Χρόνια πολλά στον Γιάννη και την Ειρήνη!

Καλή εβδομάδα!


28η εβδομάδα 27/4/15 - 1/5/15

Πέμπτη, 30 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
15.1.  Τηλεόραση: Τα θετικά ... και τα αρνητικά 
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 36
 • Ορθογραφία τις 2 τελευταίες σειρές στη σελ. 36
 • Πολύ καλά τη γραμματική στις σελ. 37 και 39
 • Άσκηση 6, σελ. 39
Μαθηματικά: 
7.42.  Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 
 • Εργασία στ, σελ. 35, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6.33.  Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
 • Το μάθημα στις σελ. 101 - 103
 • Άσκηση 5, σελ. 44, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
3. 37.  Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα
 • Το μάθημα στις σελ. 121 - 123
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 53, τετράδιο εργασιών

Καλή Πρωτομαγιά!
Τετάρτη, 29 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13. Ενότητα 
 • Ασχοληθήκαμε με την ψηφιακή αφήγηση
Ιστορία:
 6. Ενότητα
 • Γράψαμε επαναληπτικό
Γεωγραφία:
3. 36.  Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα
 • Το μάθημα στις σελ. 118 - 120
 • Άσκηση 2, σελ. 52, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 6. 2. Ο Μέγας Βασίλειος
 • Το μάθημα στις σελίδες 117-119
 • Άσκηση 2, σελ. 119
Τρίτη, 28 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13. Ενότητα
 • Να συμπληρώσετε το τεστ αυτοαξιολόγησης
Μαθηματικά: 
7.42.  Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 
 • Εργασίες α, β και γ, σελ. 34, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
8.5.  Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας
 • Το μάθημα στις σελίδες 155-157
 •  Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 157
 • Δεν προχωρήσαμε
Δευτέρα, 27 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13. Ενότητα
 • Ολοκληρώσαμε την ενότητα
 • Αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό
Μαθηματικά: 
7.41.  Είδη γωνιών
 • Να κατασκευάσετε στο μπλε τετράδιο των μαθηματικών τρεις γωνίες: 
  α=40ο, β= 90ο  και γ=160ο
Φυσική: 
8.5.  Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας
 • Το μάθημα στις σελίδες 155-157
 •  Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 157

Καλή εβδομάδα!

27η εβδομάδα 20/4/15 - 24/4/15

Παρασκευή, 24 - 4 - 2015

Μαθηματικά: 
7.41.  Είδη γωνιών
 • Να ολοκληρώσετε την εργασία 1 στη σελ. 109, βιβλίο και να κατασκευάσετε τη γωνία
Φυσική: 
8.4.  Απορρόφηση του ήχου
 • Το μάθημα στις σελίδες 153-154
 • Άσκηση 2, σελ. 154
Γεωγραφία:
3. 35.  Οι νομοί της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 115 - 117
 • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Θράκης και της Μακεδονίας
 • Άσκηση 1, σελ. 50, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
3.5.  Τι έμαθα ως τώρα
 • Το μάθημα στις σελίδες 75-76
 • Πολύ καλά το ΄΄ εν συντομία΄΄, σελ. 76
Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 23 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13. Ενότητα
 • Ολοκληρώσαμε την ενότητα
 • Τη Δευτέρα θα κάνουμε επανάληψη
Μαθηματικά: 
6. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό
Ιστορία:
 6. Ενότητα  28-32
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη 28-32
 • Την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό
Γεωγραφία:
3. 34.   Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 112 - 114
 • Άσκηση 2, σελ. 49, τετράδιο εργασιώνΤετάρτη, 22 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13.3.  Μαθηματικές κατασκευές 
 • Πολύ καλά τη γραμματική, σελ. 24
 • Άσκηση 9, σελ. 33, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6.32.  Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
 • Το μάθημα στις σελίδες 98 - 100, βιβλίο
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Γεωγραφία:
3. 33.  Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 109 - 111
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Θρησκευτικά:
 6. 1. Ο Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος
 • Το μάθημα στις σελίδες 114-116
 • Άσκηση 2, σελ. 116
Τρίτη, 21 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13.3.  Μαθηματικές κατασκευές 
 • Ορθογραφία το πράσινο πλαίσιο στη σελ. 21
 • Πολύ καλά τη γραμματική, σελ. 18-22
Μαθηματικά: 
6. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη, την Πέμπτη θα γράψουμε επαναληπτικό
Φυσική: 
8.3.  Ανάκλαση του ήχου
 • Το μάθημα στις σελίδες 150-152
 •  Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελ. 152
 • Δεν προχωρήσαμε
Δευτέρα, 20 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
13.2.  Κατασκευές των ανθρώπων
 • Δεν προχωρήσαμε
Μαθηματικά: 
6. Επανάληψη
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών τις πράξεις που γράψαμε:
 • 1/2 + 2/4,  3/2 + 2/5,  6- 3/5,  2/7 Χ 3/6,  4/6 : 2/5
Φυσική: 
8.3.  Ανάκλαση του ήχου
 • Το μάθημα στις σελίδες 150-152
 •  Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελ. 15226η εβδομάδα 30/3/15 - 3/4/15

Παρασκευή, 3 - 4 - 2015

Γεωγραφία:
3. 32.  Οι πόλεις της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 106 - 108
 • Άσκηση 2, σελ. 46, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
3.4.  Η δημοκρατία στην καθημερινή ζωή
 • Το μάθημα στις σελίδες 71-74
Πέμπτη, 2 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
14.  Πάσχα
 • Ολοκληρώσαμε τα μαθήματα για το Πάσχα
Μαθηματικά: 
6. Επανάληψη
 • Εργασία ζ, σελ. 31, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6.31.  Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο
 • Το μάθημα στις σελίδες 95 - 97, βιβλίο
 • Άσκηση 3, σελ. 40, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 5. 4. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη
 • Το μάθημα στις σελίδες 109-111
 • Άσκηση 2, σελ. 111
 • Δεν προχωρήσαμε λόγω εκκλησιασμού
Τετάρτη, 1 - 4 - 2015
Γλώσσα: 
14.  Πάσχα
 • Κάναμε τα μαθήματα για το Πάσχα
Ιστορία:
 6.30β.  Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
 • Το μάθημα στις σελίδες 93 - 94, βιβλίο
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Γεωγραφία:
3. 31.  Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 103 - 105
 • Άσκηση 3, σελ. 45, τετράδιο εργασιών 
Θρησκευτικά:
 5. 4. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη
 • Το μάθημα στις σελίδες 109-111
 • Άσκηση 2, σελ. 111

Τρίτη, 31 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
13.2.  Κατασκευές των ανθρώπων
 • Εργασία 8, σελ. 33, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
6. Επανάληψη
 • Εργασίες γ και δ, σελ. 30-31, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
8.2.  Διάδοση του ήχου
 • Το μάθημα στις σελίδες 147-149
 •  Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 149
 • Δεν προχωρήσαμε λόγω του διαγωνισμού της φυσικήςΔευτέρα, 30 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
13.2.  Κατασκευές των ανθρώπων
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 13
 • Ορθογραφία τις τελευταίες σειρές της σελ. 13 (Η κατασκευή ... το έργο σας.)
 • Τη γραμματική σελ. 16 βιβλίο 
 • Την εργασία 5, σελ. 17, βιβλίο
Μαθηματικά: 
6.39.  Διαχείριση πληροφορίας - Σύνθετα προβλήματα
 • Εργασίες β και γ, σελ. 28-29, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
8.2.  Διάδοση του ήχου
 • Το μάθημα στις σελίδες 147-149
 •  Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 149
25η εβδομάδα 23/3/15 - 27/3/15

Παρασκευή, 27 - 3 - 2015

Μαθηματικά: 
6.40.  Διαχείριση πληροφορίας – Σύνθετα προβλήματα
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση στη σελ. 102, βιβλίο
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο εργασιών τις ασκήσεις που γράψαμε
Φυσική: 
8.1.  Πώς παράγεται ο ήχος
 • Το μάθημα στις σελίδες 144-146
 • Άσκηση 2, σελ. 146
Γεωγραφία:
3. 30.  Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 100 - 102
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 44, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
3.3.  Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο
 • Το μάθημα στις σελίδες 67-70
 • Εργασία στις σελ. 69-70
Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 26 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
13.1.  Κατασκευές της φύσης
 • Εργασία 4, σελ. 30, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
6.39.  Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
 • Ασκήσεις β, γ και δ, σελ. 26 τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6.30α.  Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
 • Το μάθημα στις σελίδες 91 - 92, βιβλίο
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 39, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 5. 3. Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνα κάθε μέρα
 • Το μάθημα στις σελίδες 106-108
 • Άσκηση 1, σελ. 108
Δευτέρα, 23 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
12. Επετειακά μαθήματα 25ης Μαρτίου
 • Δεν θα έχετε κάτι, την ορθογραφία θα την γράψουμε την Πέμπτη
Μαθηματικά: 
6.39.  Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
 • Εξηγήσαμε τον τρόπο, λύσαμε ασκήσεις στον πίνακα και τα τετράδια
 • Ασκήσεις στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών
Φυσική: 
7. Επανάληψη
 • Δεν προχωρήσαμε

24η εβδομάδα 16/3/15 - 20/3/15

Παρασκευή, 20 - 3 - 2015

Μαθηματικά: 
6.38.  Κοινά πολλαπλάσια, Ε.Κ.Π.
 • Ασκήσεις α και γ, σελ. 24 τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
3. 29.  Ο πληθυσμός της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 97 - 99
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 43, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
7. Επαναληπτικό
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 7η ενότητα
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
3.2.  Το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 64-66
Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 19 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
13.1.  Κατασκευές της φύσης
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 8
 • Ορθογραφία σελ. 8 (Επίσης... ένα άγαλμα.)
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 11 βιβλίο 
 • Να ολοκληρώσετε την εργασία 1, σελ. 26, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
6.37.  Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10
 • Ασκήσεις ζ και η, σελ. 23 τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 6.29.  Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
 • Το μάθημα στις σελίδες 88 - 90, βιβλίο
 • Άσκηση 1, σελ. 38, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 5. 2. Αγώνες για τη δικαιοσύνη
 • Το μάθημα στις σελίδες 103-105
 • Άσκηση 3, σελ. 105Τετάρτη, 18 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
13.1.  Κατασκευές της φύσης
 • Το μάθημα στη σελ. 8
 • Δεν θα έχετε κάτι λόγω δοκιμαστικών παρέλασης
Ιστορία:
 6.28  Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
 • Το μάθημα στις σελίδες 85 - 87, βιβλίο
 • Άσκηση 4, σελ. 37, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
3. 28.  Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία
 • Το μάθημα στις σελ. 94 - 96
 • Άσκηση 4, σελ. 42, τετράδιο εργασιών 
Θρησκευτικά:
 5. 1. Αγώνες για να προστατέψουμε το περιβάλλον (πλάση)
 • Το μάθημα στις σελίδες 100-102
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 102Τρίτη, 17 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 11η ενότητα.
Μαθηματικά: 
6.37.  Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10
 • Τις φωτοτυπίες με τις ασκήσεις που σημειώσαμε:

Φυσική: 
7. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της 7ης ενότητας και την Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό.Δευτέρα, 16 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της 11ης ενότητας και αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό 
Μαθηματικά: 
6.36.  Διαιρέτες και πολλαπλάσια
 • Διορθώσαμε και εξηγήσαμε το επαναληπτικό της 5ης ενότητας
 • Άσκηση α, σελ. 20, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
7. Επανάληψη
 • Συνεχίσαμε την επανάληψη της 7ης ενότητας

23η εβδομάδα 9/3/15 - 13/3/15

Παρασκευή, 13 - 3 - 2015

Μαθηματικά: 
5. Επαναληπτικό 5
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 5η ενότητας.
Γεωγραφία:
2. 27.  Οι φυσικές καταστροφές στον χώρο της Ελλάδας 
 • Το μάθημα στις σελ. 90 - 92
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 92
 • Άσκηση 2, σελ. 41, τετράδιο εργασιών 
Φυσική: 
7. Επανάληψη
 • Αρχίσαμε την επανάληψη της 7ης ενότητας
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
3.1.  Τι είναι δημοκρατία;
 • Το μάθημα στις σελίδες 62-63

Καλό Σαββατοκύριακο!Πέμπτη, 12 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.4.  Πνευματικά παιχνίδια
 • Ασκήσεις 5 και 6, σελ. 87 βιβλίο 
Μαθηματικά: 
5. Επαναληπτικό 5
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της 5ης ενότητας και αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό.
Ιστορία:
 5.  Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 5η ενότητα.
Θρησκευτικά:
 4. 11. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος
 • Το μάθημα στις σελίδες 95-97
 • Άσκηση 3, σελ. 97
 • Δεν προχωρήσαμε λόγω ΄΄ημέρα Τουρκίας΄΄ του comenius


Τετάρτη, 11 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.4.  Πνευματικά παιχνίδια
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 82
 • Ορθογραφία την ενότητα 7, σελ. 83 (Την άλλη μέρα... στο παιχνίδι.)
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 86 βιβλίο 
Ιστορία:
 5.  Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της 5ης ενότητας, αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό
Γεωγραφία:
2. 26.  Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης
 • Το μάθημα στις σελ. 87 - 89
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 89
 • Άσκηση 1, σελ. 39, τετράδιο εργασιών 
Θρησκευτικά:
 4. 11. Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος
 • Το μάθημα στις σελίδες 95-97
 • Άσκηση 3, σελ. 97Τρίτη, 10 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.3.  Ηλεκτρονικά παιχνίδια
 • Εργασία από το τετράδιο εργασιών, σελ. 23: ΄΄ Να περιγράψετε τη γιαγιά σας΄΄
Μαθηματικά: 
5. Επαναληπτικό 5
 • Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:


Φυσική: 
7.5.  Απορρόφηση του φωτός
 • Το μάθημα στις σελίδες 140-141
 • Τις ασκήσεις τις κάναμε στο σχολείοΔευτέρα, 9 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.3.  Ηλεκτρονικά παιχνίδια
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 78
 • Ορθογραφία τις 2 τελευταίες σειρές, σελ. 78 (Τέλος... το ίδιο!)
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 79-81 βιβλίο 
Μαθηματικά: 
5. Επαναληπτικό 5
 • Ασκήσεις β και γ, σελ. 18, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
7.4.  Ανάκλαση και διάχυση του φωτός
 • Το μάθημα στις σελίδες 136-139
 • Ασκήσεις 2, 3 και 4, σελ. 139

22η εβδομάδα  2/3/15 - 6/3/15

Παρασκευή, 6 - 3 - 2015

Μαθηματικά: 
5. Επαναληπτικό 5
 • Να ολοκληρώσετε τη σελ. 92, βιβλίο
Φυσική: 
7.3.  Φως και σκιές
 • Το μάθημα στις σελίδες 133-135
 • Άσκηση 3, σελ. 135
 • (Δεν προχωρήσαμε λόγω του διαγωνισμού των Μαθηματικών)
Γεωγραφία:
2. 25.  Αλλαγές στην επιφάνεια της γης
 • Το μάθημα στις σελ. 84 - 86
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 86
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 38, τετράδιο εργασιών 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
2. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα

Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 5 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.2.  Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Εργασία: ΄΄Το αγαπημένο μου επιτραπέζιο παιχνίδι΄΄  (ποιο είναι, γιατί μου αρέσει, πώς παίζεται, τι συναισθήματα  νιώθω όταν το παίζω) 
Μαθηματικά: 
5.34. Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
 • Άσκηση ε, σελ. 15, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 5. 27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων
 • Το μάθημα στις σελίδες 80 - 83, βιβλίο
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Θρησκευτικά:
 4. 10. Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος
 • Το μάθημα στις σελίδες 91-94
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Τετάρτη, 4 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.2.  Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 75
 • Ορθογραφία τις 2,5 τελευταίες σειρές, σελ. 75 (Ο πίνακας... αρχή)
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 77 βιβλίο
Ιστορία:
 5. 26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
 • Το μάθημα στις σελίδες 77 - 79, βιβλίο
 • Άσκηση 2, σελ. 35, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. 24.  Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 81 - 83
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 83
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 36, τετράδιο εργασιών (την 1η σε ελεύθερη δημιουργία, όπως θέλετε)
Θρησκευτικά:
 4. 9. Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί
 • Το μάθημα στις σελίδες 87-89
 • Άσκηση 3, σελ. 89Τρίτη, 3 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.1.  Παραδοσιακά παιχνίδια
 • Ασκήσεις 3 και 4, σελ. 17, 18, τετράδιο εργασιών 
 • Εθελοντικά, να γράψετε πώς παίζεται κάποιο παιχνίδι (όνομα, φωτογραφία, οδηγίες παιχνιδιού)
Μαθηματικά: 
5.33. Προβλήματα γεωμετρίας (α)
 • Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:

Φυσική: 
7.3.  Φως και σκιές
 • Το μάθημα στις σελίδες 133-135
 • Άσκηση 3, σελ. 135
Δευτέρα, 2 - 3 - 2015
Γλώσσα: 
11.1.  Παραδοσιακά παιχνίδια
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 70
 • Ορθογραφία τις 2,5 τελευταίες σειρές, σελ. 70 (Έτσι και πει... σωστά!)
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 71, 72 και 74 βιβλίο
 • Άσκηση 4, σελ. 73 βιβλίο 
Μαθηματικά: 
5.32. Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές
 • Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:


Φυσική: 
7.2.  Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα
 • Το μάθημα στις σελίδες 131-132
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 132
21η εβδομάδα  23/2/15 - 27/2/15

Παρασκευή, 27 - 2 - 2015

Μαθηματικά: 
5.31.   Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (β)
 • Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:
Φυσική: 
7.1.  Η διάδοση του φωτός
 • Το μάθημα στις σελίδες 128-130
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 130
Γεωγραφία:
2. 23.  Η βλάστηση της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 78 - 80
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 80
 • Άσκηση 2, σελ. 35, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
2. Επανάληψη
 • Την επόμενη Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα, στις σελίδες: 45-60

Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 26 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10. Επανάληψη
 • Για τη Δευτέρα το τεστ αυτοαξιολόγησης
Μαθηματικά: 
5.30.   Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α)
 • Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις:

Ιστορία:
 5. 25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
 • Το μάθημα στις σελίδες 75 - 76, τετράδιο εργασιών
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Θρησκευτικά:
 6. 3. Μεγάλη Σαρακοστή: Προετοιμασία για το Πάσχα
 • Το μάθημα στις σελίδες 120-122
 • Άσκηση 2 εθελοντικά και 3 υποχρεωτικά, σελ. 122
Τετάρτη, 25 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10. Επανάληψη
 • Αύριο θα κάνουμε την επανάληψη της 10ης ενότητας
Ιστορία:
 5. 24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
 • Το μάθημα στις σελίδες 73 - 74, τετράδιο εργασιών
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Γεωγραφία:
2. 22.  Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 75 - 77
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 77
 • Άσκηση 2, σελ. 34, τετράδιο εργασιών, εθελοντικά
Θρησκευτικά:
 4. 8. Μικροτεχνήματα
 • Το μάθημα στις σελίδες 84-86
 • Άσκηση 2, σελ. 85Τρίτη, 24 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10.4.  Η μηχανή του χρόνου
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 64
 • Ορθογραφία τις 4 τελευταίες σειρές, σελ. 64 (Ο Αλβέρτος ... των σεναριογράφων)
 • Άσκηση: σε ποια εποχή θα θέλατε να ταξιδέψετε και γιατί;
 • Να γράψετε το ημερολόγιο μιας ημέρας σας
 • Γραμματική σελ. 67, βιβλίο
Μαθηματικά: 
4. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 4η ενότητα
 • Θα λύσετε και στο σπίτι όλες τις ασκήσεις του επαναληπτικού
Φυσική: 
6. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 6η ενότηταΔευτέρα, 23 - 2 - 2015

Καθαρά Δευτέρα20η εβδομάδα  16/2/15 - 20/2/15

Τετάρτη, 18 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10.3.  Ανεξήγητα φαινόμενα: Πέτρινοι γίγαντες
 • Ασκήσεις 9 και 10, σελ. 13 και 14, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 5. 23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
 • Το μάθημα στις σελίδες 70 - 72, τετράδιο εργασιών
 • Άσκηση 5, σελ. 32, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. 21.  Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 72 - 74
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 74
 • Άσκηση 1, σελ. 32, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 7. Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα
 • Το μάθημα στις σελίδες 81-83
 • Άσκηση 2, σελ. 83Τρίτη, 17 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10.3.  Ανεξήγητα φαινόμενα: Πέτρινοι γίγαντες
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 62
 • Ορθογραφία τις 2 τελευταίες σειρές, σελ. 62
 • Εργασία 6, σελ. 12, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
4. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της ενότητας 
 • Την Πέμπτη θα γράψουμε επαναληπτικό στην 4η ενότητα
Φυσική: 
6. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της ενότητας 
 • Την Τρίτη θα γράψουμε επαναληπτικό στην 6η ενότηταΔευτέρα, 16 - 2 - 2015

Εκπαιδευτικό σεμινάριο


19η εβδομάδα  9/2/15 - 13/2/15

Παρασκευή, 13 - 2 - 2015

Μαθηματικά: 
4. Επαναληπτικό 4
 • Ασκήσεις β και γ, σελ. 40, τετράδιο εργασιών (οι ασκήσεις που αναφέρονται στα ποσοστά δεν θα γίνουν)
Φυσική: 
6.9.  Ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση
 • Το μάθημα στις σελίδες 123-125
 • Άσκηση 3, σελ. 125
Γεωγραφία:
2. 20.  Οι λίμνες της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 69 - 71
 • Να ξέρετε και να βρίσκετε στο χάρτη τις λίμνες της σελ. 69 κάτω κάτω
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 71
 • Άσκηση 3, σελ. 31, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
2.3. Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας
 • Το μάθημα στις σελίδες: 55-57

Τη Δευτέρα δε θα γίνει μάθημα, λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
Καλό τριήμερο!

Τετάρτη - Πέμπτη

Κλειστά λόγω χιονιού

Τρίτη, 10 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10.2.  Χαμένοι πολιτισμοί: Ατλαντίδα
 • Εργασίες 4 και 5, σελ. 10-11, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
4.29.  Σύνθετα προβλήματα - Επαλήθευση
 • Προβλήματα γ και δ, σελ. 38-39, τετράδιο εργασιών 
Φυσική: 
6.8.  Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση
 • Το μάθημα στις σελίδες 119-122
 • Άσκηση 2, σελ. 122Δευτέρα, 9 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10.2.  Χαμένοι πολιτισμοί: Ατλαντίδα

 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 60
 • Ορθογραφία στη σελ. 60: ΄΄ Μεταλλεύματα, ξυλεία ....καταπληκτικά΄΄
 • Εργασία 3, σελ. 61, βιβλίο

Μαθηματικά: 
4.28.  Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
 • Άσκηση ε, σελ. 37, τετράδιο εργασιών (μόνο την πρώτη σειρά)
Φυσική: 
6.7.  Ο διακόπτης
 • Το μάθημα στις σελίδες 115-118
 • Άσκηση 1, σελ. 118
18η εβδομάδα  2/2/15 - 6/2/15


Τετάρτη, 4 - 2 - 2015

 Δεν προχωρήσαμε λόγω ασθένειας!
Τρίτη, 3 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
10.1.  Επιστημονική φαντασία: Όνειρα για ταξίδια στ΄ αστέρια
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 54
 • Πολύ καλά τη γραμματική: Μέλλοντες, υποθετικός λόγος, χρονικές προτάσεις
 • Άσκηση 7, σελ. 59, βιβλίο
Μαθηματικά: 
4.28.  Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
 • Να ολοκληρώσετε την εργασία στη σελ. 75 του βιβλίου
Φυσική: 
6.6.  Αγωγοί και μονωτές
 • Το μάθημα στις σελίδες 112-114
 • Κάναμε και όλες τις ασκήσεις
Δευτέρα, 2 - 2 - 2015
Γλώσσα: 
9.  Γράψαμε επαναληπτικό στην 9η ενότητα
Μαθηματικά: 
4.27.  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί
 • Άσκηση δ, σελ. 35, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
6.5.  Το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Το μάθημα στις σελίδες 109-111
 • Άσκηση 3, σελ. 111
17η εβδομάδα  26/1/15 - 30/1/15


Παρασκευή, 30 - 1 - 2015

Σχολική γιορτή: Οι τρεις Ιεράρχες


Χρόνια πολλά!  Καλό Σαββατοκύριακο!


Πέμπτη, 29 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την 9η ενότητα, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό
Μαθηματικά: 
4.26.  Εμβαδόν τετραγώνου, ορθ. παραλληλογράμμου, ορθ. τριγώνου
 • Άσκηση δ, σελ. 33, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 4. Επανάληψη 4ης ενότητας
 • Ολοκληρώσαμε την 4η ενότητα, την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό
Θρησκευτικά:
 4. 6. Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά
 • Το μάθημα στις σελίδες 78-80

Αύριο κανονικά στο σχολείο χωρίς τσάντες, θα πάμε εκκλησία, θα γυρίσουμε στο σχολείο, θα δούμε ένα βιντεάκι για τους Τρεις Ιεράρχες, θα κόψει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων την πίτα, θα πάρετε τα αρτουλάκια και θα σχολάσουμε γύρω στις 10:30
Τετάρτη, 28 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. 4.  Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης 2001 - 2002
 • Λειτουργήσαμε δανειστική βιβλιοθήκη. Επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη του σχολείου, δανειστήκαμε βιβλία, βγάλαμε καταστάσεις δανεισμού βιβλίων και όταν διαβαστούν θα κάνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις.
Ιστορία:
 4. Επανάληψη 4ης ενότητας
 • Το επαναληπτικό μάθημα, σελ. 29 - 31, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. 19.  Οι ποταμοί της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 66 - 68
 • Να ξέρετε και να βρίσκετε στο χάρτη τα 9 ποτάμια που υπογραμμίσαμε
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 68
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 30, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 5. ΄΄Διαβάζοντας΄΄ κι άλλες βυζαντινές εικόνες
 • Το μάθημα στις σελίδες 75-77
Τρίτη, 27 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. 3.  Βιβλιοθήκες
 • Άσκηση 10, σελ. 70, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
4.25.  Ισοεμβαδικά σχήματα
 • Άσκηση γ, σελ. 31, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
6.4.  Ένα απλό κύκλωμα
 • Το μάθημα στις σελίδες 104-108
 • Ασκήσεις 2 και 4, σελ. 108Δευτέρα, 26 - 1 - 2015

Κλειστά λόγω εκλογών16η εβδομάδα  19/1/15 - 23/1/15

Παρασκευή, 23 - 1 - 2015

Κλειστά λόγω εκλογών


Πέμπτη, 22 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. 3.  Βιβλιοθήκες
 • Ανάγνωση το μάθημα σελ. 41
 • Ορθογραφία σελ. 41: ΄΄Προσπαθεί να τον φέρει ....το βιβλίο και το διάβασμα΄΄
 • πολύ καλά τη γραμματική σελ. 42
 • Άσκηση 9, σελ. 70, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
4.25.  Ισοεμβαδικά σχήματα 
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο των Μαθηματικών τις παρακάτω ασκήσεις:
Ιστορία:
 4.22.  Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
 • Το μάθημα στις σελίδες 66-68
 • Άσκηση 1, σελ. 28, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 4. Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας
 • Το μάθημα στις σελίδες 72-74
 • Άσκηση 2, σελ. 74

Καλό τετραήμερο!Τετάρτη, 21 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. 2.  ποιοι είναι οι συγγραφείς;
 • Άσκηση 8, σελ. 69, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 4.21.  Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
 • Το μάθημα στις σελίδες 64-65
 • Άσκηση 4, σελ. 27, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. Επανάληψη: Βουνά, πεδιάδες, καιρός, κλίμα
 • Γράψαμε το επαναληπτικό
Θρησκευτικά:
 4. 4. Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας
 • Το μάθημα στις σελίδες 72-74
 • Άσκηση 2, σελ. 74
Τρίτη, 20 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. 2.  ποιοι είναι οι συγγραφείς;
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 36
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 38
 • Εργασία για κάποιον συγγραφέα, για μετά τις εκλογές
Μαθηματικά: 
4.24.  Γεωμετρικά σχήματα   - Περίμετρος
 • Ασκήσεις γ και δ, σελ. 29, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
6.3.  Πότε ανάβει το λαμπάκι;
 • Το μάθημα στις σελίδες 101-103
 • Ασκήσεις 3 και 4, σελ. 103
Δευτέρα, 19 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
9. 1.  Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων
 • Άσκηση 1, σελ. 64, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
3. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 3η ενότητα
Φυσική: 
6.1.  Στατικός ηλεκτρισμός
 • Το μάθημα στις σελίδες 94-97
 • Άσκηση 2, σελ. 97
15η εβδομάδα  12/1/15 - 16/1/15

Πέμπτη, 15 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
7. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην  7η ενότητα

Μαθηματικά: 
3. Επανάληψη
 • Κάναμε επανάληψη στην 3η ενότητα - κλάσματα
Ιστορία:
 4.20.  Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
 • Το μάθημα στις σελίδες 61-63
 • Άσκηση 3, σελ. 26, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 5. ΄΄Διαβάζοντας΄΄ κι άλλες βυζαντινές εικόνες
 • Το μάθημα στις σελίδες 75-77
 • Ασκήσεις δε θα έχετε
Τετάρτη, 14 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
7. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη της 7ης ενότητας και αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό
Ιστορία:
 4.19.  Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
 • Το μάθημα στις σελίδες 58-60
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Γεωγραφία:
2. Επανάληψη: Βουνά, πεδιάδες, καιρός, κλίμα
 • Αρχίσαμε την επανάληψη, να προετοιμάζεστε σιγά-σιγά
Θρησκευτικά:
 4. 4. Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας
 • Το μάθημα στις σελίδες 72-74
 • Άσκηση 2, σελ. 74
Τρίτη, 13 - 1 - 2015

Επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ ΑρχανώνΔευτέρα, 12 - 1 - 2015
Γλώσσα: 
7. Επανάληψη 
 • Να διαβάσετε τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας
 • Να αρχίσετε να κάνετε ασκήσεις επανάληψης
Μαθηματικά: 
3. Επανάληψη
 • Ασκήσεις ζ και η, σελ. 23, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
5. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την 5η ενότητα, την Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό

Καλή εβδομάδα!
Τρίτη, 23 - 12 - 2014
Φυσική: 
5.8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια
 • Το μάθημα στις σελίδες 91-92
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 92
Γλώσσα και Μαθηματικά δεν θα έχετε τίποτα!

Τη Δευτέρα θα σχολάσετε στο 7ωρο, 2:00 μ.μ.

Χαρούμενες, ξένοιαστες γιορτές, καλή χρονιά!Δευτέρα, 22 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
8. Χριστούγεννα
 • Ολοκληρώσαμε τα χριστουγεννιάτικα μαθήματα
 • Τα παιδιά έκαναν πρώτη φορά Γερμανικά
 • Χριστουγεννιάτικο πάρτι


14η εβδομάδα  15/12/14 - 19/12/14

Παρασκευή, 19 - 12 - 2014

Εκκλησιασμός και παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

Καλό Σαββατοκύριακο!Πέμπτη, 18 - 12 - 2014

Επισκεφθήκαμε το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα: 

Νίκος Καζαντζάκης, ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες

Τετάρτη, 17 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
8. Χριστούγεννα
 • Προετοιμάσαμε την αυριανή μας επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, αφιερώνοντας το δίωρο στον Νίκο Καζαντζάκη
Ιστορία:
 4.18.  Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
 • Το μάθημα στις σελίδες 55-57
 • Άσκηση 4, σελ. 24, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. Επανάληψη: Βουνά, πεδιάδες, καιρός, κλίμα
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 29, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 3. Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης
 • Το μάθημα στις σελίδες 68-71
 • Ασκήσεις δε θα έχετε

Αύριο η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη θα επισκεφτεί το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Τρίτη, 16 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
8. Χριστούγεννα
 • Αρχίσαμε τα χριστουγεννιάτικα μαθήματα
Μαθηματικά: 
3. Επανάληψη
 • Άσκηση 3, σελ. 59, βιβλίο
Φυσική: 
5.6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά
 • Το μάθημα στις σελίδες 89-90
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 90Δευτέρα, 15 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
7.4. Μουσική και άλλες τέχνες
 • Εργασία 1 ή 2, σελ. 20, βιβλίο
Μαθηματικά: 
3.21. Στατιστική - Μέσος όρος
 • Nα ολοκληρώσετε την άσκηση ε΄, σελ. 21, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
5.6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά
 • Το μάθημα στις σελίδες 87-88
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 88

13η εβδομάδα  8/12/14 - 12/12/14

Παρασκευή, 12 - 12 - 2014

Μαθηματικά: 
3.21. Στατιστική - Μέσος όρος
 • Nα διαβάσετε το συμπέρασμα στη σελίδα 57 στο βιβλίο και να γράψετε ένα δικό σας παράδειγμα που να βρίσκετε το μέσο όρο.
 • Άσκηση β΄, σελ. 20, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
5.6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά
 • Δεν προχωρήσαμε, γιατί κάναμε τα πειράματα και δεν προλάβαμε
Γεωγραφία:
2.18. Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
 • Το μάθημα στις σελ. 63-65, 
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 28, τετράδιο εργασιών
 • Άσκηση 3 εθελοντικά, σελ. 28, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
2.2. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
 • Το μάθημα στις σελίδες: 49-52
 • Εργασία 1, σελ. 50

Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 11 - 12 - 2014

Σεμινάριο Μαθηματικών 

Τετάρτη, 10 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
7.3. Τραγούδια και στίχοι
 • Να βρείτε όσα περισσότερα θηλυκά ουσιαστικά μπορείτε που να προέρχονται από ρήματα σε -ευω
Ιστορία:
 4.17.  Οι γείτονες των Βυζαντινών
 • Το μάθημα στις σελίδες 53-54
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 23, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. 17. Το κλίμα της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 59-62, βιβλίο
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 26-27, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 2. Πώς είναι κτισμένη και διακοσμημένη μια εκκλησία

 • Το μάθημα στις σελίδες 65-67
 • Ασκήσεις δε θα έχετε

Αύριο η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη δεν θα έχει σχολείο λόγω σεμιναρίων των εκπαιδευτικών τους.Τρίτη, 9 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
7.3. Τραγούδια και στίχοι
 • Ανάγνωση τα 3 τραγούδια
 • Ορθογραφία την 1η στροφή του πρώτου τραγουδιού, σελ. 17, βιβλίο
 • Πολύ καλά τη γραμματική του μαθήματος, σελ. 19, βιβλίο
 • Από τη 2 άσκηση, τη μισή εθελοντικά και την άλλη υποχρεωτικά (όπως τα είπαμε)
Μαθηματικά: 
3.18. Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση γ, σελ. 15, τετράδιο εργασιών
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών τα παρακάτω προβλήματα:
Φυσική: 
5.5. Βρασμός
 • Το μάθημα στις σελίδες 84-86
 • Άσκηση 1, σελ. 86Δευτέρα, 8 - 12 - 2014

Γλώσσα: 
7.2. Μουσικά όργανα
 • Άσκηση 8, σελ. 60, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
3.18. Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
 • Nα εξασκηθείτε στη μετατροπή των κλασμάτων σε δεκαδικούς
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών τα παρακάτω προβλήματα:

Φυσική: 
5.4. Εξάτμιση και συμπύκνωση
 • Το μάθημα στις σελίδες 82-83
 • Άσκηση 2, σελ. 83

12η εβδομάδα  1/12/14 - 5/12/14

Παρασκευή, 5 - 12 - 2014

Μαθηματικά: 
3.17. Ισοδύναμα κλάσματα
 • Nα ολοκληρώσετε την στ΄ άσκηση, σελ. 13, τετράδιο εργασιών
 • Άσκηση ζ΄, σελ. 13, τετράδιο
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών τα παρακάτω προβλήματα:
Φυσική: 
5.3. Τήξη και Πήξη
 • Το μάθημα στις σελίδες 78-81
 • Άσκηση 3, σελ. 81
Γεωγραφία:
2.16. Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
 • Το μάθημα στις σελ. 56-58, 
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 58
 • Άσκηση 2, σελ. 24, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
2.1. Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας
 • Το μάθημα στις σελίδες: 46-48

Καλό Σαββατοκύριακο!


Πέμπτη, 4 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
7.2. Μουσικά όργανα
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 12
 • Ορθογραφία τις 3 τελευταίες σειρές στη σελ. 12
 • Πολύ καλά τη γραμματική στη σελ. 14
Μαθηματικά: 
3. 17. Ισοδύναμα κλάσματα
 • Άσκηση 3, σελ. 49, βιβλίο
 • Πολύ καλά το συμπέρασμα στη σελ. 49
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο των Μαθηματικών: 
Ιστορία:
 3. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 3η ενότητα.
Θρησκευτικά:
 3. 4: Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων
 • Δεν προχωρήσαμε.Τετάρτη, 3 - 12 - 2014
Γλώσσα: 
7.1. Εγώ σε συναυλία;
 • Κάναμε τις ασκήσεις 2 και 3 από το τετράδιο εργασιών
 • Άσκηση 1, σελ. 54, τετράδιο εργασιών, για το σπίτι
Ιστορία:
 3. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη στην 3η ενότητα, αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό.
Γεωγραφία:
2. 15. Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες
 • Το μάθημα στις σελίδες 53-55, βιβλίο
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 22, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 3. 4: Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων

 • Δεν προχωρήσαμε, στολίσαμε την τάξη
Τρίτη, 2 - 12 - 2014

Γλώσσα: 
7.1. Εγώ σε συναυλία;
 • Ανάγνωση την πρώτη σελίδα (8)
 • Ορθογραφία τις 3 τελευταίες σειρές στη σελ. 9
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 10 και 11
Μαθηματικά: 
3. 16. Κλασματικές μονάδες
 • Ολοκληρώσαμε το μάθημα και από το τετράδιο εργασιών
 • Να ξέρετε τι είναι:
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών:
και τις πράξεις που γράψατε από τον πίνακα


2/3+---=1   3/4+---=2    6/3+---=3   2/8+--- =1   8/1+---=10 

 Φυσική: 
 5.2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: δύο έννοιες διαφορετικές
 • Το μάθημα στις σελίδες 74-77
 • Ασκήσεις 3 και 4, σελ. 77Δευτέρα, 1 - 12 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 6
 • Διορθώσαμε και εξηγήσαμε τα επαναληπτικά. Αύριο να κρατάτε τα νέα τεύχη της γλώσσας.
Μαθηματικά: 
3. 16. Κλασματικές μονάδες
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση ε, σελ. 11, τετράδιο εργασιών
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών:
Φυσική: 
 4. Πεπτικό Σύστημα
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 4η ενότητα
 • Έχετε να διαβάσετε για το θερμόμετρο

Καλό μήνα!

11η εβδομάδα  24/11/14 - 28/11/14

Παρασκευή, 28 - 11 - 2014

Μαθηματικά: 
 3. 15. Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα
 • Να ξαναδείτε τις ασκήσεις του μαθήματος
Φυσική: 
 5.1: Το θερμόμετρο
 • Το μάθημα στις σελίδες 70-73
 • Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελ. 73
 • Αυτά για την Τρίτη, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στο ΄΄Πεπτικό Σύστημα΄΄
Γεωγραφία:
2.14. Οι πεδιάδες της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 50-52, 
 • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τις μεγαλύτερες πεδιάδες και κοιλάδες της Ελλάδας
 • Πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 52
 • Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελ. 21, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα

Καλό Σαββατοκύριακο!


Πέμπτη, 27 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
 6. Επανάληψη
 • Επανάληψη στην 6η ενότητα
Μαθηματικά: 
 3. 15. Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών 
Να κάνετε στρογγυλοποίηση: 
Ιστορία:
 3. Επανάληψη
 • Όλη τη σελίδα 22 ( ασκήσεις 5,6,7), τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
 4. 1: Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα
 • Το μάθημα σελ. 62-64
 • Άσκηση 1, σελ. 64Τετάρτη, 26 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
 6. 2. Οι φίλοι γιορτάζουν
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 7, σελ. 50, τετράδιο εργασιών
 • Όσα παιδιά έλειπαν θα κάνουν και όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 3. 16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
 • Το μάθημα σελ. 49-50
 • Άσκηση 1, σελ. 20, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
2. 13. Τα βουνά της Ελλάδας
 • Επανάληψη το ίδιο μάθημα και καλύτερη εξάσκηση στα βουνά της Ελλάδας
Θρησκευτικά:
 3. 4: Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων
 • Το μάθημα σελ. 57-59
 • Άσκηση 2, σελ. 59
Τρίτη, 25 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
 6.  2. Οι φίλοι γιορτάζουν
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 82
 • Ορθογραφία τις 4 πρώτες σειρές στη σελ. 82
 • Πολύ καλά τη γραμματική στη σελ. 86
 • Να φτιάξετε, με ό,τι τρόπο θέλετε, μια πρόσκληση γενεθλίων
Μαθηματικά: 
 3. 14. Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000
 • Να λύσετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών τις παρακάτω ασκήσεις: 

Φυσική: 
Ενότητα 4. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη στο πεπτικό σύστημα, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό.Δευτέρα, 24 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
 6. Κεφάλαιο 2. Οι φίλοι τραγουδάνε
 • Ανάγνωση τις μαντινάδες στη σελ. 81
 • Να κλίνετε στο μπλε τετράδιο εργασιών το επίθετο ΄΄ο αφανής΄΄ στα τρία γένη
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Ξανακάναμε  επανάληψη στη 2η ενότητα
 • Να συμπληρώσετε το επαναληπτικό
Φυσική: 
 4. Πεπτικό Σύστημα
 • Κάναμε επανάληψη στο πεπτικό σύστημα
10η εβδομάδα  17/11/14 - 21/11/14

Παρασκευή, 21 - 11 - 2014

Μαθηματικά: 
2. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα.
Φυσική: 
 4.3: Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται
 • Το μάθημα στις σελίδες 64-67
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 67
Γεωγραφία:
2.13. Τα βουνά της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελ. 47-49, 
 • Να ξέρετε να δείχνετε στον χάρτη τα 12 μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας
 • Άσκηση 2, σελ. 20, τετράδιο εργασιών
 • Εθελοντικά η άσκηση 3, σελ. 20, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την 1η ενότητα.
 • Την άλλη Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό, να διαβάσετε πολύ καλά τα ΄΄Μάθαμε ότι...΄΄ του κάθε κεφαλαίου.

Καλό Σαββατοκύριακο!


Πέμπτη, 20 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
6.2. Ιστορίες με φίλους
 • Άσκηση 6, σελ. 49, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
3.14. Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000
 • Ολοκληρώσαμε το μάθημα από το βιβλίο, δεν θα έχετε ασκήσεις για το σπίτι, ώστε να προετοιμαστείτε για το αυριανό επαναληπτικό.
Ιστορία:
3.15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
 • Το μάθημα σελ. 47-48
 • Άσκηση 1, σελ. 18, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
3.3. Τα λάθη μας διορθώνονται
 • Το μάθημα σελ. 54-56
 • Άσκηση 2, σελ. 56
Τετάρτη, 19 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 6. Κεφάλαιο 2. Ιστορίες με φίλους
 • Ανάγνωση το μάθημα σελ. 77
 • Ορθογραφία τις 4 τελευταίες σειρές της σελ. 77
 • Πολύ καλά τη γραμματική, σελ. 78,79,80
Ιστορία:
Ενότητα 3. Κεφάλαιο 14: Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη ΄΄στάση του νίκα΄΄
 • Το μάθημα σελ. 45-46
 • Άσκηση 4, σελ. 17, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα κεφ. 6-12
Θρησκευτικά:
Ενότητα 3. Κεφάλαιο 2: Ο ληστής που έγινε Άγιος
 • Το μάθημα σελ. 51-53
 • Ασκήσεις 2 και 4, σελ. 52-53Τρίτη, 18 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 6. Κεφάλαιο 1. Φίλοι από άλλες χώρες
 • Άσκηση 4, σελ. 46, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη, την Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα
Φυσική: 
 4.2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής
 • Το μάθημα στις σελίδες 62-63
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 63Δευτέρα, 17 - 11 - 2014

Γιορτή Πολυτεχνείου


9η εβδομάδα  10/11/14 - 14/11/14

Παρασκευή, 14 - 11 - 2014

Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Να κάνετε στο μπλε τετράδιο Μαθηματικών, 4 πολλαπλασιασμούς δεκαδικών και 4 διαιρέσεις που το πηλίκο να είναι δεκαδικός
Φυσική: 
 4.2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής
 • Το μάθημα στις σελίδες 59-61
 • Άσκηση 1, σελ. 63
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη στα μαθήματα 6-12, την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 7. Είναι και δική μου δουλειά
 • Το μάθημα στις σελ. 34 - 39
 • Εργασία σελ. 38

Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 13 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 5. Πολυτεχνείο
 • Κάναμε τα επετειακά μαθήματα για το Πολυτεχνείο
 • Να κάνετε μια εργασία για το Πολυτεχνείο (αφίσα, κολάζ, ζωγραφιά, σκέφτομαι και γράφω, ό,τι θέλετε)
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Ασκήσεις ζ και η, σελ. 35, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
 3. 13. Ο Ιουστινιανός μεταρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
 • Το μάθημα στις σελίδες 42-44
 • Άσκηση  1, σελ. 16, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
3.1. Ένας άνθρωπος αλλάζει ριζικά
 • Το μάθημα σελ. 48-50
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 49-50Τετάρτη, 12 - 11 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 6. Κεφάλαιο 1. Φίλοι από άλλες χώρες
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 72
 • Ορθογραφία, σελ. 74
 • Πολύ καλά τη γραμματική σελ. 74-76
 • Άσκηση στη σελ. 76
Ιστορία:
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 12: Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 44 - 46 
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 18, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: Νεομάρτυρες
 • Το μάθημα σελ. 44-46
 • Άσκηση 2, σελ. 46Τρίτη, 11 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 4η ενότητα
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 5, σελ. 41, βιβλίο
Φυσική: 
Ενότητα 4: Ισορροπημένη διατροφή
 • Το μάθημα στις σελίδες 56-58
 • Ασκήσεις 1 και 2 σελ. 58Δευτέρα, 10 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη στην 4η ενότητα και αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 13. Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό
 • Άσκηση στ, σελ. 33, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια. 
 • Γράψαμε επαναληπτικό8η εβδομάδα  3/11/14 - 7/11/14

Καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη για μια δύσκολη εβδομάδα που έρχεται!


Παρασκευή, 7 - 11 - 2014

Επισκεφτήκαμε την 126 Σμηναρχία Μάχης Ηρακλείου και τον αερολιμένα ΄΄Νίκος Καζαντζάκης΄΄

   Πέμπτη, 6 - 11 - 2014

 Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 4 : Τα ζώα της εξοχής
 • Άσκηση 7, σελ. 37-38, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 13. Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό
 • Να κάνετε εξάσκηση σε διαιρέσεις:
Ιστορία:
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Κάναμε επανάληψη στην 2η ενότητα, την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: Ένας νέος και τρία παιδιά  μάρτυρες (Β΄)
 • Δεν προχωρήσαμε λόγω ενημέρωσης από το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου ΚρήτηςΤετάρτη, 5 - 11 - 2014

Εκλογές ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕΤρίτη, 4 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 4 : Τα ζώα της εξοχής
 • Ανάγνωση  σελ. 61, βιβλίο
 • Πολύ καλά τη γραμματική στη σελ. 62
 • Ορθογραφία τις λέξεις στη σελ. 63
 • Άσκηση 3, σελ. 63, βιβλίο
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 13. Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό
 • Να κάνετε κάθετα στο μπλε τετράδιο των Μαθηματικών τις παρακάτω διαιρέσεις:
20:8         25:4         74:8         30:12          45:6

Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια
 • Τελειώσαμε την 3η ενότητα, κάναμε επανάληψη, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στην 3η ενότηταΔευτέρα, 3 - 11 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 3 : ΄΄Αγάπες ... με ουρά΄΄
 • Ανάγνωση το ποίημα, σελ. 58, βιβλίο
 • Πολύ καλά τη γραμματική στη σελ. 60
 • Ορθογραφία την πρώτη στροφή στη σελ. 58
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 12. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών
 • Άσκηση στ, σελ. 31, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια. Κεφάλαιο 5: Τροφές και ενέργεια 
 • Το μάθημα στις σελίδες 51 - 54
 • Εργασία στη σελ. 53
7η εβδομάδα  27/10/14 - 31/10/14

Παρασκευή, 31 - 10 - 2014
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 12. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών
 • Άσκηση 2, σελ. 37, βιβλίο
 • Επανάληψη την προπαίδεια για όσους δυσκολεύονται
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 11: Η ζωή στα νησιά
 • Το μάθημα στις σελίδες 41 - 43 
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 17, τετράδιο εργασιών
 • Άσκηση 3, σελ. 17, τετράδιο εργασιών εθελοντικά
Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια. Κεφάλαιο 4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται
 • Το μάθημα στις σελίδες 48 - 50
 • Εργασίες 1 και 2, σελ. 50
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 6. Είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου
 • Το μάθημα στις σελ. 28 - 33
 • Να γράψετε στο πλαίσιο της σελ. 32

Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 30 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 2: Ο Τεντέν και ο Μιλού
 • Ασκήσεις 5 και 6, σελ. 36-37, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 11. Η έννοια της στρογγυλοποίησης
 • Άσκηση στ, σελ. 29, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 12: Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
 • Το μάθημα σελ. 38-40
 • Άσκηση 1, σελ. 15, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: Ένας νέος και τρία παιδιά  μάρτυρες (Β΄)
 • Το μάθημα στις σελ. 41-43
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 44-43Τετάρτη, 29 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 2: Ο Τεντέν και ο Μιλού
 • Ανάγνωση το κόμικ
 • Πολύ καλά τη γραμματική στη σελ. 57
 • Ορθογραφία τις λέξεις στη σελ. 56
 • Άσκηση στη σελ. 53
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 11: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
 • Το μάθημα σελ. 36-37
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 10: Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 38 - 40
 • Να βρείτε και να μπορείτε να δείχνετε στον χάρτη τα νησιωτικά συμπλέγματα και τα 10 μεγαλύτερα νησιά 
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 16, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: Ένας νέος και τρία παιδιά  μάρτυρες (Α΄)

 • Το μάθημα στις σελ. 38-40
 • Άσκηση 3, σελ. 40


Τρίτη 28/10/14
Παρέλαση

Δευτέρα 27/10/14
Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου 19406η εβδομάδα  20/10/14 - 24/10/14
Παρασκευή, 24 - 10 - 2014
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 11. Η έννοια της στρογγυλοποίησης
 • Άσκηση 2, σελ. 35, βιβλίο
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 9: Οι θάλασσες της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 35-37
 • Να ξέρετε να δείχνετε τα ελληνικά πελάγη στο χάρτη
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 15, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια. Κεφάλαιο 3: Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή
 • Το μάθημα στις σελίδες 45 - 47
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 5. Το κράτος και το έθνος
 • Το μάθημα στις σελ. 23 - 27
 • Να γράψετε όπως μπορείτε την εργασία 6, σελ. 26

Καλό Σαββατοκύριακο!


Πέμπτη, 23 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 3. Κάναμε τα επετειακά μαθήματα για την 28η Οκτωβρίου
 • Να κάνετε ένα κολάζ, μια αφίσα, μια ζωγραφιά, ένα σκέφτομαι και γράφω (όποιο θέλετε) για την 28η Οκτωβρίου
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 10. Προβλήματα με δεκαδικούς
 • Ασκήσεις ε και στ, σελ. 27, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 10: Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι Δήμοι
 • Το μάθημα σελ. 34-35
 • Άσκηση 1, σελ. 13, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 4. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη
 • Δεν προχωρήσαμε λόγω ενημέρωσης για τη φωτογραφία και το διαγωνισμό μαςΤετάρτη, 22 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: Ιστορίες με ζώα - Ο Μάγκας
 • Την άσκηση στις σελ. 32 -33, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 9: Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
 • Το μάθημα σελ. 31-33
 • Άσκηση 3, σελ. 12, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 8: Οι ακτές της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 32 - 34
 • Να μάθετε πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, σελ. 34
 • Να βρείτε και να μπορείτε να δείχνετε στον χάρτη τους γεωγραφικούς όρους της σελ. 33 (χερσόνησοι, κόλποι, ακρωτήρια, πορθμοί, ισθμός)
 • Ασκήσεις δεν θα έχετε
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 3: Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
 • Δεν προχωρήσαμε λόγω δοκιμαστικών παρέλασης
5η εβδομάδα  13/10/14 - 17/10/14

Παρασκευή, 17 - 10 - 2014

Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 9. Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς
 • Άσκηση στ, σελ. 25, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: Η θέση της Ελλάδας
 • Γράψαμε το επαναληπτικό από το τετράδιο εργασιών στο μάθημα της ημέρας
Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια. Κεφάλαιο 2: Η ενέργεια αποθηκεύεται
 • Το μάθημα στις σελίδες 43 - 44
 • Άσκηση 2, σελ. 44
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 4. Περικλής, πολίτης Αθηναίος ...
 • Το μάθημα στις σελ. 20 - 22
 • Να γράψετε λίγα λόγια στις ασκήσεις 3 και 4, σελ. 21 και 22 αντίστοιχα

 Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 16 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1. Ιστορίες με ζώα - Ο Μάγκας
 • Ανάγνωση το μάθημα σελ. 50-51 (όσοι δυσκολεύονται το μισό)
 • Ορθογραφία τις λέξεις στο πρώτο πορτοκαλί πλαίσιο της σελ. 51
 • Πολύ καλά τη γραμματική, σελ. 52, βιβλίο
 • Άσκηση 2, σελ. 52, βιβλίο
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 9. Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς
 • Ασκήσεις α και β, σελ. 24, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 8. Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
 • Το μάθημα σελ. 29-30
 • Άσκηση 3, σελ. 11, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 4. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη
 • Το μάθημα στις σελίδες 35 - 37
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 37
Τετάρτη, 15 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα 
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
 • Το μάθημα σελ. 26-28
 • Δεν θα έχετε ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: Η θέση της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 29 - 31
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 12, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 3. Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
 • Το μάθημα στις σελίδες 32 - 34
 • Άσκηση 2, σελ. 33Τρίτη, 14 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Κάναμε επανάληψη στη 2η ενότητα και αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 8. Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα  
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση δ, σελ. 23, τετράδιο εργασιών
 • Ασκήσεις ε και στ, σελ. 23, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
Ενότητα 3: Ενέργεια. κεφάλαιο 1: Η ενέργεια έχει πολλά ΄΄πρόσωπα΄΄
 • Το μάθημα στις σελίδες 40 - 42
 • Άσκηση 2, σελ. 42
Δευτέρα, 13 - 10 - 2014

Σήμερα, που επέστρεψαν οι εκπαιδευτικοί από το comenius και είχαμε γυμναστή, διοργανώσαμε την:

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού ΑθλητισμούΤη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για τα σχολεία όλης της χώρας με θεματικό άξονα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι». 
4η εβδομάδα  6/10/14 - 10/10/14

Παρασκευή, 10 - 10 - 2014

Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 8. Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα  
 • Άσκηση γ, σελ. 29, βιβλίο
 • Εξάσκηση στο μπλε τετράδιο των μαθηματικών, σε παρόμοιες ασκήσεις που σας δυσκόλεψαν στο επαναληπτικό
Φυσική: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα
Γεωγραφία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 6: Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας
 • Το μάθημα στις σελίδες 26 - 28
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 11, τετράδιο εργασιών
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα
 • Το μάθημα στις σελ. 16 - 19, βιβλίο

 Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 9 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 4. Υπόγειες διαδρομές

 • Άσκηση 7, σελ. 25, τετράδιο εργασιών

Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί  
 • Εξάσκηση στο μπλε τετράδιο των μαθηματικών, σε παρόμοιες ασκήσεις που σας δυσκόλεψαν στο επαναληπτικό
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
 • Το μάθημα σελ. 23-25
 • Άσκηση 1, σελ. 9, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 2. Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας
 • Το μάθημα στις σελίδες 29 - 31
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 31

Τετάρτη, 8 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 4. Υπόγειες διαδρομές
 • Ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 36
 • Πολύ καλά τη γραμματική του μαθήματος σελ. 37, βιβλίο
 • Ορθογραφία τις 2 σειρές στη σελίδα 36, βιβλίο
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 5, σελ. 38, βιβλίο
Ιστορία:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
 • Το μάθημα σελ. 21-22
 • Άσκηση 3, σελ. 8, τετράδιο εργασιών
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα
Θρησκευτικά:
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 1. Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού
 • Το μάθημα στις σελίδες 26 - 28
 • Άσκηση 1, σελ. 28

Τρίτη, 7 - 10 - 2014
Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 3. Διαδρομές στην πόλη
 • Πολύ καλά τη γραμματική του μαθήματος σελ. 35, βιβλίο
 • Ορθογραφία τις λέξεις στις δύο στήλες της σελίδας 34, βιβλίο
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 6, σελ. 35, βιβλίο
Μαθηματικά: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7. Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα
 • Άσκηση 3, σελ. 27, βιβλίο
Φυσική: 
Ενότητα 2. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την ενότητα, την Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό
Δευτέρα, 6 - 10 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 2. Πόλη και πολιτισμός - Πόλη και διασκέδαση
 • Άσκηση 9, σελ. 28, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Επαναληπτικό 1
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα
Φυσική: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 2. Μελετάμε τα διαλύματα
 • Το μάθημα σελ. 34-37
 • Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελ. 37
3η εβδομάδα  29/9/14 - 3/10/14

Παρασκευή, 3 - 10 - 2014

Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Επαναληπτικό 1
 • Ολοκληρώσαμε την επανάληψη, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα
Ιστορία:
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την 1η ενότητα, την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό
Φυσική: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 2. Μελετάμε τα διαλύματα
 • Το μάθημα σελ. 34

Καλό Σαββατοκύριακο!
Πέμπτη, 2 - 10 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 2. Πόλη και πολιτισμός - Πόλη και διασκέδαση
 • Άσκηση 4, σελ. 22, τετράδιο εργασιών
 • Να κλίνετε στο μπλε τετράδιο εργασιών της Γλώσσας τα επίθετα: αφανής και επιμελής, εκτός από τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Επαναληπτικό 1
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 3, σελ. 25, βιβλίο
 • Άσκηση 4, σελ. 25, βιβλίο
 • Να συμπληρώσετε τον πίνακα στην άσκηση 4, σελ. 25, βιβλίο
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις ...
 • Το μάθημα στις σελ. 12 - 15, βιβλίο
Θρησκευτικά:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 6. Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους
 • Το μάθημα στις σελίδες 21 - 23
 • Ασκήσεις  2 και 3, σελ. 22-23
Αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα της Ιστορίας


Τετάρτη, 1 - 10 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 2. Πόλη και πολιτισμός - Πόλη και διασκέδαση
 • Διάβασμα το μάθημα στη σελ. 28
 • Ορθογραφία τις λέξεις του σταυρόλεξου, σελ.30, βιβλίο
 • Καλό διάβασμα τη γραμματική, σελ. 31
 • Άσκηση 6, σελ. 32, βιβλίο
Ιστορία:
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Ολοκληρώσαμε την 1η ενότητα, την Παρασκευή θα γράψουμε επαναληπτικό
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 5. Προσανατολισμός
 • Το μάθημα στις σελίδες 22 - 24, βιβλίο
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 9, τετράδιο εργασιών (η 2 εθελοντική και η 3 υποχρεωτική)
Θρησκευτικά:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 5. Επιμονή και υπομονή στον αγώνα
 • Το μάθημα στις σελίδες 18 - 20, βιβλίο
 • Άσκηση 2, σελ. 20,
Αύριο θα κάνουμε Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Τρίτη, 30 - 9 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 1. Η γειτονιά της πόλης
 • Άσκηση 3, σελ. 20-21, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 6.  Επίλυση προβλημάτων
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση β, σελ. 16, τετράδιο εργασιών (όσοι δεν πρόλαβαν)
 • Άσκηση γ, σελ. 16, τετράδιο εργασιών
 • Όσοι δυσκολεύτηκαν στους πολλαπλασιασμούς, να κάνουν  εξάσκηση στους πολλαπλασιασμούς με διψήφιο και τριψήφιο πολλαπλασιαστή.
Φυσική: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 1. Μελετάμε τα μίγματα
 • Το μάθημα σελ. 30-33
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 33
Αύριο έχουμε τη συγκέντρωση γονέων


Δευτέρα, 29 - 9 - 2014

Γλώσσα: 
Ενότητα 2. Κεφάλαιο 1. Η γειτονιά της πόλης
 • Διάβασμα το μάθημα στη σελ. 24
 • Ορθογραφία τις τελευταίες  σειρές του μαθήματος: ΄΄Οι φωνές των παιδιών ...  ελάτε, τρώμε΄΄, σελ.24, βιβλίο
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 4, σελ. 27, βιβλίο
 • Καλό διάβασμα τις εγκλίσεις (από τις φωτοτυπίες της γραμματικής ή από το blog)
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 5.  Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς
 • Άσκηση δ, σελ. 15, τετράδιο εργασιών
 • Όσοι δυσκολεύτηκαν στους πολλαπλασιασμούς, να κάνουν  εξάσκηση στους πολλαπλασιασμούς με διψήφιο και τριψήφιο πολλαπλασιαστή.
Φυσική: 
Ενότητα 1. Επανάληψη
 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα


2η εβδομάδα  22/9/14 - 26/9/14


Παρασκευή, 26 - 9 - 2014


Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 5.  Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς
 • Ασκήσεις 2 και 3, σελ. 21, βιβλίο
 • Να κάνετε στο τετράδιο Μαθηματικών εξάσκηση στις διαιρέσεις με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη.
Φυσική: 
Ενότητα 1. Επανάληψη

 • Κάναμε επανάληψη, τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 4. Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
 • Το μάθημα στις σελίδες 19 - 21, βιβλίο
 • Ασκήσεις 1 και 3, σελ. 8, τετράδιο εργασιών 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις ...
 • Το μάθημα στη σελ. 12, βιβλίο
Μην ξεχάσετε ότι κάνουμε 6άωρα κάθε μέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 25 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Επανάληψη 

 • Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα

Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 4.  Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση στ, σελ. 13, τετράδιο εργασιών
 • Να κάνετε κάθετα στο τετράδιο Μαθηματικών τις παρακάτω πράξεις:
4.835 Χ 27=        5.802 : 7 =       42.370 : 14 =
Ιστορία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη
 • Το μάθημα στις σελίδες 17 - 19, βιβλίο
 • Ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών  δεν θα έχετε 
Θρησκευτικά:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 4. Αγώνας με τη δύναμη της αγάπης
 • Το μάθημα στις σελίδες 15 - 17, βιβλίο
 • Άσκηση 3, σελ. 17, 
Αύριο μην ξεχάσετε ότι κάνουμε 6άωρο με τα αγγλικά.

Τετάρτη, 24 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Επανάληψη 
 • Αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα
Ιστορία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
 • Το μάθημα στις σελίδες 14 - 16, βιβλίο
 • Τις ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών τις κάναμε, δεν θα έχετε κάτι άλλο
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και υπόμνημα
 • Το μάθημα στις σελίδες 16 - 18, βιβλίο
 • Άσκηση 2, σελ. 7, τετράδιο εργασιών
Θρησκευτικά:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Οι μαθητές του Χριστού προετοιμάζονται για αγώνες
 • Το μάθημα στις σελίδες 12 - 14, βιβλίο
 • Άσκηση 3, σελ. 14, 

 Από αύριο ξεκινάν και τα Αγγλικά και τα παιδιά θα σχολάνε κάθε μέρα στο 6άωρο, 1:15

Τρίτη, 23 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Ο φίλος μας ο άνεμος
 • Ορθογραφία τα ρήματα στα οποία συμπληρώσαμε τις καταλήξεις, σελ. 14, τετράδιο εργασιών
 • Να κλίνετε στο τετράδιο εργασιών της Γλώσσας το ρήμα ΄΄προσβάλλω΄΄ και το ουσιαστικό  ΄΄βολή΄΄
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 4.  Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς
 • Ασκήσεις α και β, σελ. 12, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Πυκνότητα
 • Το μάθημα στις σελίδες 26 -27 
 • Εργασία 2, σελ. 27


Δευτέρα, 22 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3. Ο φίλος μας ο άνεμος
 • Να ολοκληρώσετε την άσκηση 4, σελ. 18-19, βιβλίο
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3.  Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000
 • Άσκηση δ, σελ. 11, τετράδιο εργασιών
Φυσική: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Μάζα
 • Το μάθημα στις σελίδες 23 -25 
 • Εργασία 1, σελ. 25
1η εβδομάδα  15/9/14 - 19/9/14

Παρασκευή, 19 - 9 - 2014


Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 3.  Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000
 • Ασκήσεις 1 και 2, σελ. 17, βιβλίο
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Τα είδη χαρτών
 • Το μάθημα στις σελίδες 13 - 15, βιβλίο
Φυσική: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Όγκος
 • Το μάθημα στις σελίδες 20 -22 
 • Εργασίες 2 και 3, σελ. 22
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Πού ανήκω;
 • Το μάθημα στις σελίδες 8 - 10, βιβλίο

Πέμπτη, 18 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Η φίλη μας η θάλασσα
 • Άσκηση 6, σελ. 13, τετράδιο εγασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Υπενθύμιση Δ΄ τάξης - Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000
 • Ασκήσεις γ και δ, σελ. 9, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Οι  Έλληνες ΄΄κατακτούν ΄΄ τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
 • Το μάθημα στις σελίδες 12 - 13, βιβλίο
 • Άσκηση από το τετράδιο εργασιών δε θα έχετε
Θρησκευτικά:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Αγωνιζόμαστε με χαρούμενη διάθεση
 • Το μάθημα στις σελίδες 9 - 11, βιβλίο
 • Άσκηση 3, σελ. 11, βιβλίο

Τετάρτη, 17 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 2. Η φίλη μας η θάλασσα
 • Άσκηση 2, σελ. 13, βιβλίο
 • Ορθογραφία τις σύνθετες λέξεις της σελίδας 14
Φυσική: 
Ενότητα 1. Εισαγωγή - Υλικά σώματα - δομή της ύλης
 • Να ρίξετε μια ματιά σ΄ αυτά που υπογραμμίσαμε στις σελίδες 10 -15 του βιβλίου
Γεωγραφία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Ο χάρτης
 • Το μάθημα στις σελίδες 10 - 12, βιβλίο
Θρησκευτικά:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Ο αγώνας στο σχολείο
 • Το μάθημα στις σελίδες 6 - 8, βιβλίο


Τρίτη, 16 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Ο φίλος μας το δάσος
 • Άσκηση 4, σελ. 10, τετράδιο εργασιών
Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Υπενθύμιση Δ΄ τάξης
 • Άσκηση δ, σελ. 7, τετράδιο εργασιών
Ιστορία:
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
 • Το μάθημα στις σελίδες 10 - 11, βιβλίο
 • Άσκηση 1, σελ. 4, τετράδιο εργασιών

Από σήμερα ακολουθούμε το πρόγραμμα, με τη μοναδική εξαίρεση για αύριο να κάνουμε Φυσική αντί για Ιστορία.
Δευτέρα, 15 - 9 - 2014


Γλώσσα: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Ο φίλος μας το δάσος
 • Άσκηση 3, σελ. 10, βιβλίο

Μαθηματικά: 
Ενότητα 1. Κεφάλαιο 1. Υπενθύμιση Δ΄ τάξης
 • Άσκηση 3, σελ. 13, βιβλίο

Καλή σχολική χρονιά!!!


Τη Δευτέρα ερχόμαστε κανονικά, 8:10 και σχολάμε στο πεντάωρο 12:25

Καλό Σαββατοκύριακο!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου