Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016


Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄




Δημιουργός: Φώτης Τουλιόπουλος http://esxoleio.weebly.com/



Δημιουργός: Φώτης Τουλιόπουλος http://esxoleio.weebly.com/











εξάσκηση:






























παιχνίδια:






































βίντεο:






































παρουσιάσεις:







View more presentations or Upload your own.
Δημιουργός: Γιάννης Φερεντίνος

Λύνω προβλήματα με ποσοστά Βρίσκω την αρχική τιμή
View more presentations or Upload your own.
Δημιουργός: Γιάννης Φερεντίνος

Λύνω προβλήματα με ποσοστά Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό (%)
Δημιουργός: Γιάννης Φερεντίνος

View more presentations or Upload your own.